Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2013

nagranicy

Powstanie warszawskie. Kaplica przy Moniuszki 11, ślub sanitariuszki Alicji Treutler "Jarmuż" i plut. pchor. Bolesława Biegi "Pałąka" udzielony przez kpt. ks. Wiktora Potrzebskiego "Corda", Warszawa, 13 sierpnia 1944 r. Oboje przeżyli Powstanie.
W czasie 63 dni trwania Powstania Warszawskiego związek małżeński zawarło 256 par.

"Frasza" (Franciszek Szafranek) mówi: "No, dlaczego wy się nie pobierzecie?". Mówię: "No jak w takiej sytuacji możemy się pobrać?". - "Ja to załatwię". Przez gońca posłał notatkę do dowództwa batalionu i wieczorem goniec wrócił, że kapelan batalionowy "Corda" (...) przyszedł dać nam ślub. Zaraz "Frasza" posłał gońca na pocztę powiedzieć Lili (Alicja Treutler), że jutro ma być jej ślub o godzinie jedenastej i niech się stawi. I przyszła" - relacjonuje podjęcie decyzji o swoim ślubie Bolesław Biega dowódca II plutonu w batalionie AK "Kiliński" ("Archiwum Historii Mówionej" Muzeum Powstania Warszawskiego, 2009).

Ślub państwa Biegów odbył się 13 sierpnia. Na ceremonię przyszły jedynie druhny panny młodej, świadkowie pana młodego bronili poczty atakowanej przez Niemców od strony Nowego Światu. Goście, których widać na archiwalnych zdjęciach, to pacjenci szpitala, gdzie leczony był ranny Bolesław Biega. Za obrączki posłużyły kółka od firanek. Oboje na prawych ramionach mieli biało-czerwone opaski powstańcze. Pan młody wziął ślub w pożyczonym mundurze z rozciętym rękawem, aby można było włożyć zagipsowana rękę. Panna młoda ubrana była w jasną bluzkę i ciemną spódnicę. W rękach trzymała, prawie niemożliwy do zdobycia, bukiet z żywych kwiatów. O sukni ślubnej nikt wtedy nie myślał.
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna

January 03 2013

nagranicy
8630 f91d
Reposted frompoppyseed poppyseed viamentality mentality
nagranicy
nagranicy
8723 2dcd
Reposted fromSukkie Sukkie viamentality mentality
nagranicy
1425 5e27
Reposted fromRowena Rowena vianienagladnaja nienagladnaja

December 23 2012

nagranicy
0999 01f1 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy
5676 6195
nagranicy
nagranicy
9229 82c9
Reposted fromdziewcze dziewcze vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy
nagranicy

unwinona:

Can’t decide…

Murder…

Or hug….

I’m gonna go with MURD—no, wait, hug.  I’m going with hug.

Reposted fromhairinmy hairinmy vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy
8630 f91d
Reposted frompoppyseed poppyseed vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy
Zespoły napięć
Reposted fromlugola lugola vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy
6125 fbb7
Reposted fromkleofas kleofas vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy

Całując Cię na dobranoc, nie dałabym Ci zasnąć.

nagranicy
9344 a402
Reposted fromkoktajl koktajl vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy
Bez Ciebie jest mnie pół.
— Maria Peszek
Reposted frompeluda peluda vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy
2592 2603
Reposted fromminerai minerai vianienagladnaja nienagladnaja
nagranicy
nagranicy
6931 73df
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl